نام و نام خانوادگی: مهدی جعفری امین
نام تجاری: مهروپلاكسازي مهدي
آدرس::
امام حسين ، ميدان امام حسين ، بن بست برخوردار ، پلاك 69/2 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77507778