نام و نام خانوادگی: ناصر قربانی کوشکی
نام تجاری: مهروپلاكسازي مدرن
آدرس::
خيابان فردوسي جنوبي نرسيده به ميدان امام خميني پلاک 32
راه ارتباطی
تلفن: 66711782