نام و نام خانوادگی: کریم قاسمی
نام تجاری: مهروپلاكسازي قاسمي و پسران
آدرس::
ميدان امام خميني ، خيابان ناصر خسرو ، خيابان صور اسرافيل ، پلاك 35 ، طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 33113654