نام و نام خانوادگی: محمدکاظمی علی اکبر
نام تجاری: مهروپلاكسازي قائم
آدرس::
بازار خ پانزده خرداد كوچه پله جلو خان شمالي مسجد امام ساختمان بازار بزرگ طلا و جواهر پلاک 24طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55622991