نام و نام خانوادگی: محمود کوکبی
نام تجاری: مهروپلاكسازي فرهنگ و هنر
آدرس::
خيابان وليعصر نرسيده به ميدان ونك نبش كوچه چهاردهم پلاك 22 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88888844