نام و نام خانوادگی: حبیب اله عبداله زاده مینائی
نام تجاری: مهروپلاكسازي فردوسي
آدرس::
ايرانشهر خيابان ايرانشهر خ انقلاب اسلامي پلاک 607
راه ارتباطی
تلفن: 88309181