نام و نام خانوادگی: سعید چیذری
نام تجاری: مهروپلاكسازي فارسي
آدرس::
ميدان بهارستان كوچه شهيد اصالت كوچه نظاميه پلاک 67
راه ارتباطی
تلفن: 33963427