نام و نام خانوادگی: مجید حبیب
نام تجاری: مهروپلاكسازي شايسته
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي خيابان رازي پلاک 1032
راه ارتباطی
تلفن: 66721012