نام و نام خانوادگی: حسین شیشه گرها
نام تجاری: مهروپلاكسازي شايان
آدرس::
خيابان شريعتي نرسيده به سه راه طالقاني مقابل ميثاق 3 پلاك 303
راه ارتباطی
تلفن: 77607006