نام و نام خانوادگی: علی اکبر نایب حسین فراستی
نام تجاری: مهروپلاكسازي زرين كار
آدرس::
انقلاب اسلامي ، كوچه آذرنوش ، خيابان انقلاب اسلامي ، پلاك 563 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88828846