نام و نام خانوادگی: علی خطیبی
نام تجاری: مهروپلاكسازي رنگين پلاك
آدرس::
خیابان انقلاب اسلامي كوچه اذرنوش خيابان انقلاب اسلامي پلاك 565 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88824644