نام و نام خانوادگی: محمد رضا صادقی
نام تجاری: مهروپلاكسازي رافائل
آدرس::
چهارراه ظهيرالاسلام خ ظهيرالاسلام خ جمهوري پلا ک 55طبقه همکف
راه ارتباطی
تلفن: 33111422