نام و نام خانوادگی: علی شمرانی
نام تجاری: مهروپلاكسازي دانشگر
آدرس::
جمالزاده خيابان كارگر شمالي خيابان آزادي پاساز البرز پلاک 55 طبقه اول واحد4
راه ارتباطی
تلفن: 66595189