نام و نام خانوادگی: عباس نیک اختر
نام تجاری: مهروپلاكسازي جارچي
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي بين ميدان فردوسي وپل حافظ پلاك 870 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 66706222