نام و نام خانوادگی: عباس شیشه گرها
نام تجاری: مهروپلاكسازي توحيد
آدرس::
خيابان قزوين انتهاي خيابان شهيد سبحاني ( 16 متري اميري ) پلاك 381 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55712276