نام و نام خانوادگی: مهدی قاسمی بختیاری
نام تجاری: مهروپلاكسازي تنديس
آدرس::
ايرانشهر ، خيابان شهيد فريد كريمي ، خيابان انقلاب ، ساختمان قندهاري ، پلاك 519 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88820588