نام و نام خانوادگی: علیرضا تاجر قلعه سینی
نام تجاری: مهروپلاكسازي تاپ گرافيك
آدرس::
چهارراه ظهيرالاسلام ، كوچه شهيد مسعود سلطاني ، خيابان ظهيرالاسلام ، پلاك 4 ، طبقه اول واحد شمالي
راه ارتباطی
تلفن: 33908454