نام و نام خانوادگی: مجید خبازکاشان
نام تجاری: مهروپلاكسازي با ما گرافيك
آدرس::
خيابان سهروردي جنوبي بين كوچه ابرار شرقي و كوچه دبير پلاك 31 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88460300