نام و نام خانوادگی: محمد ولی حضرتی
نام تجاری: مهروپلاكسازي ايرانيان
آدرس::
خيابان جمهوري اسلامي جنب مسجد توحيد پاساژ اقبال پلاک 12طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33530184