نام و نام خانوادگی: ذبیح اله امینی
نام تجاری: مهروپلاكسازي امين پلاك
آدرس::
خيابان 15 خرداد سراي تهرانچي پلاک 38 طبقه 4
راه ارتباطی
تلفن: 55802135