نام و نام خانوادگی: امام علی قلی خانی
نام تجاری: مهر و پلاكسازي ارژنگ
آدرس::
خاك سفيد ، خيابان شهيد منصوري زهدي ( امين ) ، خيابان بهشت شرقي ، پلاك 216 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77329716