نام و نام خانوادگی: علی اکبر برزکار
نام تجاری: مهروپلاكسازي احمد
آدرس::
خيابان سعدي شمالي كوچه جابرزاده بن بست اول سمت چپ پلاک 2
راه ارتباطی
تلفن: 33907639