نام و نام خانوادگی: علیرضا سنگین منش
نام تجاری: مهروپلاكسازي آرا
آدرس::
خيابان وليعصربين بهشتي و مطهري روبروي مخابرات پلاک 2037طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88723592