نام و نام خانوادگی: محمد علی شریفی نامی
نام تجاری: مهر و پلاک نامی
آدرس::
خيابان همايون- پاساژ صبا- پلاک 21 -طبقه 2 - واحد 32
راه ارتباطی
تلفن: 33110161