نام و نام خانوادگی: حسین محمودیان
نام تجاری: مؤسسه فرهنگي هنري آموزش شهر تهران
آدرس::
خيابان دكتر شريعتي بالاتر از چهارراه قصر پلاک 790 طبقه 2 واحد 3
راه ارتباطی
تلفن: 88742729