نام و نام خانوادگی: علی اسماعیلی ابیازنی
نام تجاری: لیتوگرافی گلفام
آدرس::
خيابان فردوسي جنوبي خيابان سرهنگ سخائي ساختمان 44-پلاک 48 داخل حياط طبقه اول واحدجنوبي
راه ارتباطی
تلفن: 66717114