نام و نام خانوادگی: پیام آزادی
نام تجاری: لیتوگرافی چاپ و طرح پيام رسان فردا ايرانيان
آدرس::
خيابان حافظ نرسيده به خيابان انقلاب (چهارراه كالج ) خيابان شهيد داوود پورموسي كوچه بامشادپلاک 13 طبقه زيرزمين واحد 3
راه ارتباطی
تلفن: 88931164