نام و نام خانوادگی: علی اصغر اسلامی نژاد
نام تجاری: لیتوگرافی پرسپوليس
آدرس::
خيابان ملت ، كوچه خوشرو ، ساختمان 110 ، پلاك 2 ، طبقه 2 ، واحد 10
راه ارتباطی
تلفن: 33975767