نام و نام خانوادگی: مهرداد بهادری پور فرکوش
نام تجاری: لیتوگرافی پالت
آدرس::
ميدان هفت تير ، خيابان بهار شيراز ، خيابان سليمان خاطر ، پلاك 92 ، طبقه دوم ، واحد 3
راه ارتباطی
تلفن: 88342824