نام و نام خانوادگی: علی باقری منافی
نام تجاری: لیتوگرافی هوررنگ
آدرس::
خيابان هدايت ، خيابان صفي عليشاه ، كوچه مظفري ، پلاك 12 ، طبقه اول ، واحد شمالي
راه ارتباطی
تلفن: 65348576