نام و نام خانوادگی: مریم عطایی
نام تجاری: لیتوگرافی هنرپردازان 20
آدرس::
ميدان بهارستان خ صفي عليشاه بن بست ديبا پلاک 4 طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 33984098