نام و نام خانوادگی: یوسف خنده رو
نام تجاری: لیتوگرافی هفت اقليم درخشان
آدرس::
ابتداي خيابان آزادي ، مابين جمالزاده و ميدان انقلاب ، پلاك 38 ، طبقه 2 ، واحد 4
راه ارتباطی
تلفن: 66413807