نام و نام خانوادگی: مهدی حاجی علی اکبری
نام تجاری: لیتوگرافی نیک
آدرس::
ميدان انقلاب كارگر شمالي خيابان ثابت كوچه داوود آبادي غربي پلاك 16 طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 66125154