نام و نام خانوادگی: هادی تخیری
نام تجاری: لیتوگرافی نيكان پردازش
آدرس::
جاده مخصوص كرج خيابان دارو پخش كوچه 6 پلاك 10 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 44994410