نام و نام خانوادگی: محسن بختیاری
نام تجاری: لیتوگرافی نقش جاويد
آدرس::
سايت خاوران روستاي خاوران شرقي شهرك صنعتي خاوران بلوار آهنكاران خ پنجم شرقي پلاک 4707طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33285550