نام و نام خانوادگی: احمد بزرگی فرد
نام تجاری: لیتوگرافی نسسیم ایده پردازان
آدرس::
خيابان مازندران خيابان كفائي اماني بن بست چهارم پلاك 1 طبقه 3
راه ارتباطی
تلفن: 77627764