نام و نام خانوادگی: احمد محرر
نام تجاری: لیتوگرافی موسسه چاپ مطبوعات ايران
آدرس::
پارك شهر ، خيام شمالي ، روبروي پارك ، كوچه قورخانه ، پلاك 42 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33118340