نام و نام خانوادگی: مجتبی کریمی
نام تجاری: لیتوگرافی مهر مبين
آدرس::
آيت اله طالقاني ، كوچه معير 1 ، كوچه جليل مژدهي ، پلاك 4 ، طبقه دوم ، واحد شرقي
راه ارتباطی
تلفن: 77635429