نام و نام خانوادگی: مهدی حاجیلو
نام تجاری: لیتوگرافی كيمياي نقش الماس
آدرس::
چهارراه آبسردار كوچه شهيد محسن آجانلو خيابان مجاهيدين اسلام پلاك 220 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33523272