نام و نام خانوادگی: محمدرضا کاری
نام تجاری: لیتوگرافی كاري گرافيك
آدرس::
انقلاب خيابان دانشگاه خيابان شهيد وحيد نظري مجتمع سادات پلاك 65 طبقه پنجم واحد غربي
راه ارتباطی
تلفن: 66961569