نام و نام خانوادگی: محمد رضا احمدزاده سبزوار
نام تجاری: لیتوگرافی فروز
آدرس::
خيابان انقلاب خيابان 12 فروردين خيابان شهيد ژاندارمري پلاك 96 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 66477420