نام و نام خانوادگی: داود شاهین آرا
نام تجاری: لیتوگرافی طرح و نگار
آدرس::
ميدان دكتر فاطمي خيابان سوم پلاک 3طبقه 5 واحد 20
راه ارتباطی
تلفن: 88950280