نام و نام خانوادگی: بابک عابدین
نام تجاری: لیتوگرافی صفا
آدرس::
چهارراه سيد علي ، خيابان سعدي ، خيابان شهيد سيد حميدرضا مصباح ، پلاك 164 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33114839