نام و نام خانوادگی: حمید پارسا نیا
نام تجاری: لیتوگرافی سايان پارس
آدرس::
ايرانشهر خ سپهبد قرني كوچه دهقاني نيا ( خسرو) پلاک 10طبقه 1 واحد1
راه ارتباطی
تلفن: 88341022