نام و نام خانوادگی: مسعود جعفر نژاد
نام تجاری: لیتوگرافی راپيدگرافيك
آدرس::
ميدان انقلاب-كوچه آبرو- پلاك 2 - طبقه سوم-واحد45
راه ارتباطی
تلفن: 66495677