نام و نام خانوادگی: مجید شکوهی
نام تجاری: لیتوگرافی انديشه برتر
آدرس::
خيابان سهروردي شمالي بعد از تقاطع مطهري نبش كوچه بيشه
راه ارتباطی
تلفن: 88403015