نام و نام خانوادگی: علی حسنخانی
نام تجاری: ليتوگرافي 110
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي اول خ سعدي شمالي كوچه حميدالدوله پلاك 1 طبقه اول واحد شمالي
راه ارتباطی
تلفن: 77635233