نام و نام خانوادگی: محمد جواد نبوی راد
نام تجاری: ليتوگرافي پرتو گراف
آدرس::
خيابان بهشتي چهارراه انديشه خ سهند پلاک 2طبقه 1واحد1
راه ارتباطی
تلفن: 22254781