نام و نام خانوادگی: داود عسگری
نام تجاری: ليتوگرافي پاييزان
آدرس::
انتهاي خيابان مطهري روبروي باشگاه بانك سپه پلاک 38طبقه زيرزمين
راه ارتباطی
تلفن: 88460205