نام و نام خانوادگی: برات جعفریان
نام تجاری: ليتوگرافي پاسارگارد
آدرس::
خيابان سعدي جنوبي كوچه بانك تجارت ساختمان موسسه اعتباري دانشگاه پلاک3 طبقه 2 واحد 2 شرقي
راه ارتباطی
تلفن: 33943531-2